Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  


bilde_fortvilet_mann_366.jpg
Skrevet av
Publisert: 17/09-2008
Kateogri: Aktuelle artikler

Revisjonsplikten og Småbedriftenes hverdag.

Revisorplikten for små foretak engasjerer. Det viser de tilbakemeldingene vi får.

Revisorplikten for små foretak engasjerer. Det viser de tilbakemeldingene vi får i forbindelse med vårt engasjement. Både småbedriftseiere / ledere og regnskapskontorer har meninger. Her er et innlegg fra hver kategori:

Innspill fra en liten bedrift som viser hvor skjevt nåværende ordning kan slå ut:

 

”Småbedriftsforbundet er høringsinstans for NOU 12 Revisjonsplikten for små foretak, der flertallet fortsatt går inn for revisjonsplikt for små foretak.

Jeg er leder av et aksjeselskap som har tatt en pause og siste år ikke hadde driftsinntekter. Eneste inntekt var renter av kapital på en bankkonto. Likevel måtte jeg ut med kr. 3625,- i revisjonshonorar.  

Mikroforetak, i kartleggingen definert som foretak med null til fire ansatte, betalte i alt ca. 1,35 milliarder kroner i revisjonshonorar, mens større foretak betalte ca. 2,66 milliarder. Det viser at revisjonsplikten er en uforholdsmessig stor kostnad for mindre foretak. (ref. tabell 4.4 i høringsnotatet).

For mitt lille selskap, kan faktisk revisjonshonoraret være avgjørende for selskapets framtid.

Jeg håper Småbedriftsforbundet vil stå på for å få fjernet revisjonsplikten”.

 

 

Også regnskapsbyråer har problemer med nåværende ordning:

”Har lyst til å komme med et innspill hva angår revisjonsplikt.

Vi som regnskapskontor har store problemer med å få revisor til nye kunder.

Det er rett og slett for lite revisorer over det ganske land. 

Hvordan har flertallet i ”revisjonsutvalget” tenkt å imøtekomme nyetablerere som ikke får revisor, og i tillegg, hvor i all verden skal NUF-ene få tak i revisor?

Jeg mener at dette med knapphet på revisorer har vært et utelatt moment i debatten, og kanskje akkurat er det viktigste av alle argumenter for å fjerne revisjonsplikten”.

SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier