Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  


regnskap.jpg
Skrevet av Kjell Nakken
Publisert: 19/12-2012
Kateogri: Aktuelle artikler

ØKENDE BYRÅKRATI OG KRAV TIL OFFENTLIG RAPPORTERING TAR ARBEIDSGLEDEN FRA SMÅBEDRIFTENE I NORGE.

Med et stadig økende byråkrati og krav fra myndighetene om rapportering fra småbedriftene, opplever småbedriftslederne dette som en økende byrde som er i ferd med å ta arbeidsgleden bort fra småbedriftene i Norge.

På landsmøtet for Småbedriftsforbundet i år, ble det derfor "pusset støv" av den pressemeldingen som Småbedriftsforbundet sendte ut etter sitt første landsmøte på Gran Canaria den 20. desember 2002. 10 år har gått, og situasjonen har bare gått fra galt til enda verre. Ved et nytt årsskifte ser vi heller ingen signaler om at dette blir enklere, og vi finner derfor grunn til å gjengi pressemeldingen fra 2002 i sin helhet.

Skal bedrifts-Norge gjøre skattefutens jobb?  Gratis?

"Småbedrifsforbundet, samlet til sitt første landsmøte på Gran Canaria 20. desember 2002, mener det er helt urimelig at staten påfører småbedriftene kostnadene i forbindelse med inndriving av offentlige avgifter, innrapporteringer av statistisk materiale, etc.

Disse arbeidsoppgavene medfører uforholdsmessig mye ekstraarbeid for småbedriftene, og utgjør en merkbar merkostnad. Jobben som gjøres skaffer staten betydelige inntekter. Her er staten oppdragsgiver og bør følgelig betale for det arbeidet som utføres. Slik det er i dag risikerer småbedrifter endog å bli ilagt bot dersom de gjør feil, glemmer noe, eller ikke overholder tidsfristene staten har satt.

Dette korresponderer ikke med regjeringens vektlegging av innovasjon og ønske om et enklere Norge. Småbedrifsforbundet utfordrer derfor de politiske myndigheter til å finne frem til bedre løsninger enn slik dette er i dag. "

Så langt pressemeldingen fra 2002. 

Det må lønne seg å være småbedriftsleder i Norge. 

Småbedriftene i Norge har potensiale for vekst. De er også villig til å ansette medarbeidere, såfremt småbedriftene får rammevilkår som er tilpasset de små, og som de kan leve med.  Småbedriftene ønsker ikke å ende opp som de offentliges forlengede arm, hvor tiden går med til å skrive rapporter og utfylling av skjema. 

Dette er forhold som vi skulle ønske at landets statsminister ville ta opp i sin nyttårstale for 2013, og at noen av alle tidligere løfter til småbedriftene blir omstatt i handling.

Mer enn 97% av næringslivet består av bedrifter med mindre enn 20 ansatte - og mer enn 80 prosent av arbeidsstokken i norsk næringsliv jobber i disse småbedriftene.         

 

 

SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier