Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  Konfliktløsing uten advokat

Det finnes en måte å løse konflikter på uten å gå til advokater for lange og kostbare juridiske prosesser.

Konfliktløsing uten advokat
Når partene på jobben strides om fortrinnsrett, arbeidstid og hva som er gyldige fraværsgrunner, finnes det en nemnd som kan være et rimelig alternativ til advokat.

Det finnes en måte å løse konflikter på uten å gå til advokater for lange og kostbare juridiske prosesser:

Tvisteløsningsnemnda - et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Nemnda ble opprettet 1. januar 2006 og ledes av seniorrådgiver Hanne Bjurstrøm.
Det første året fattet nemnda bare 28 vedtak, mens i 2007 vil tallet trolig ende på 61 vedtak.
Ytterligere rundt 20 innkomne saker ble aldri realitetsbehandlet i nemnda, eksempelvis fordi partene kom til enighet.

Spesialbehandling
Saksbehandlingstiden i nemnda er som regel åtte til ti uker.

- Ingen saker har en selvsagt løsning, alle er spesielle. Nemnda må vurdere retten den enkelte ansatte har etter loven, opp mot eventuelle kvalifikasjonskrav og ulemper for arbeidsgiveren, sier Helene Lang og Frank Ebbesen i nemndas sekretariat til bladet Arbeidervern. Sekretariatet sørger for at alle saker er opplyst og kvalifiserer til å bli behandlet.

Tvisteløsningsnemndas nettside ligger det detaljerte beskrivelser av hvilke opplysninger som må legges ved når en sak skal fremmes for nemnda. Opplysningskravene varierer avhengig av sakstypen. NHO og LO har hvert sitt faste medlem i nemnda, mens to andre representerer den aktuelle bransjen.

Disse sakene kan du ta opp
  • Amming i arbeidstiden
  • Fleksibel arbeidstid
  • Fritak for nattarbeid
  • Fritak for overtid
  • Permisjon for utdannelse
  • Redusert arbeidstid
  • Fri fra arbeidet ved barns sykdom
  • Fortrinnsrett for deltidsansatte
  • Fødsels- og svangerskapspermisjon
  • Fri fra arbeidet for å utføre verneplikt og offentlige verv

Kilde: Bladet Arbeidervern
SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier