Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  Privat bruk av yrkesbil.

Hva sier reglene om privat bruk av yrkesbil? Det er mye skatteundragelse i forbindelse med privat kjøring. Derfor har skattemyndighetene satt fokus på problemet og bl.a. benyttet bomstasjonregistrering som faktagrunnlag. Det er viktig å sette seg inn i reglene som blant annet skiller mellom bil som blir beskattet som firmabil og bil som kun blir beskattet som for transort til og fra arbeid. vi sakset et skriv fra ADEKVAT som omtaler forholdet og har nyttige linker til andre artikler om firmabilspørsmålet.

Privat bruk av yrkesbil
Skattemyndighetene anslår at hver fjerde yrkesbil brukes privat uten at dette innberettes. Skatteunndragelsene kan være i milliardklassen hvert år. Se kravene som avgjør om bilen anses egnet til privat bruk.

Skattemyndighetene i flere fylker har hatt storkontroller av varebiler de siste årene. Det er avdekket mange tilfeller hvor ansatte har brukt slike biler utenom arbeidstid, uten å innberette denne bruken.

Konkret vurdering
Om bilbruken skal fordelsbeskattes avhenger av om bilen er egnet for privat bruk. Er bilen egnet for privat bruk, skal man skattlegges for standardbeløp basert på listeprisen. Hvis bilen er uegnet for privat bruk, skal man kun skattlegges for kjøring mellom hjem og arbeidssted, hvis bilen bare brukes til den typen privatkjøring. Brukes bilen også til vanlig privatkjøring, slår standardbeløpet uansett inn.

Om bilen er egnet for privat bruk, må konkret vurderes i hvert enkelt tilfelle. Skattedirektoratet har i lignings-ABC utarbeidet noen retningslinjer for slike vurderinger.

Følgende tilsier at bilen er egnet for privat bruk:
• Personbilkomfort
• Bilen har to eller flere seter

Følgende tilsier at bilen ikke er egnet for privat bruk:
• Dominerende lasteplan eller søppelbil/tankbil
• Faste innredninger og store mengder verktøy/deler
• Ingen bagasjeplass uten mye rydding/tilpasning
• Smuss, lukt og støy

Momsfradrag
En håndverker som har en varebil lastet med store mengder verktøy, og utelukkende bruker bilen mellom hjemmet og arbeid, vil dermed bare bli beskattet for kjøring mellom hjemmet og arbeidsstedet.

I en kontroll i Trondheim for noen år siden avdekket skattekontrollørene juks med privat bruk av yrkesbiler i 24 av 27 bedrifter. Kontrollsjefen anslo da at det kunne dreie seg om 2000 ?svarte? biler bare i Trondheim, og skatteunndragelser for milliardbeløp på landsbasis. Dette kan tilsvare juks med hver fjerde yrkesbil.

For yrkesbiler (grønne skilter) gis det momsfradrag for kjøpesum og driftskostnader, og det blir derfor raskt store beløp som unndras hvis yrkesbilen brukes privat eller til og fra arbeid.


Relevante artikler:
Bruk av firmabil
Fast bilgodtgjørelse
Dette må du huske på når du bruker egen bil i jobbsammenheng 
Hvilke krav stilles til reiseregningen? 
Generelt om reiseutgifter 
Reisetid er ikke arbeidstid 
Reiser til utlandet  

Kalkulator:
Firmabil

SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier