Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  Nå som årsoppgjøret nærmer seg

Snart skal styrets årsberetning igjen sendes inn. Her stilles det visse krav til innholdet. Vi har sakset Adekvat sin påminnelse:
Kravene til innholdet i årsberetningen står i Regnskapslovens § 3-3. Det er hensiktsmessig å dele de inn i følgende punkter:

Adekavat (http://www.adekvat.no/)minner om hvilke krav som stilles til styrets årsberetning

Kravene til innholdet i årsberetningen står i Regnskapslovens § 3-3. Det er hensiktsmessig å dele de inn i følgende punkter:

  • Opplysninger om virksomhetens art og hvor virksomheten drives
  • Rettvisende oversikt over virksomhetens utvikling, resultat og stilling
  • Redegjørelse for forutsetning om fortsatt drift
  • Opplysninger om arbeidsmiljøet, iverksatte tiltak av betydning for arbeidsmiljøet, sykefravær (hvis minst 5 årsverk eller mer)
  • Opplysninger om forhold som kan påvirke det ytre miljøet
  • Kjønnsfordelingen i bedriften og i styret
  • Redegjørelse om årsregnskapet (Gjelder større selskaper)
  • Redegjørelse om den regnskapspliktige fremtidige utvikling (Gjelder større selskaper)
  • Forslag til resultatdisponering (Gjelder større selskaper)

De selskaper som ifølge loven defineres som "små foretak" er i regnskapsloven unntatt fra de tre siste kravene i opplistingen over, men store selskaper må ta hensyn til de tre siste punktene.

Styrets årsberetningen må sammen med årsregnskapet behandles av styret i et rent fysisk møte. Her holder det ikke med telefonmøte. Det må foreligge skriftlig styremøteprotokoll fra møtet. Protokollen dateres den dag møtet finner sted.

SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier