Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  


Bilde_av_Sverre_s_ren__utenlandstjenester_ny2.jpg
Skrevet av
Publisert: 30/12-2010
Kateogri: Nyheter, Aktuelle artikler

Det nytter å kjempe! Ditt bidrag teller!

Les hvordan et medlem av Småbedriftsforbundet har bidratt til at revisjonsplikten for små aksjeselskaper opphørte fra 2011.

Småbedriftsforbundets medlemsbedrift Utenlandstjenesten AS fikk oppleve at det nytter å kjempe. Daglig leder I Utenlandstjenesten, Sverre Særen, skrev et brev til Finansministeren og Statsministeren hvor han med sin egen bedrift som eksempel viser hvilke enorme kostnader revisjonsplikten utgjør for en liten småbedrift.  Han mener det må være en systemfeil da denne store økonomiske belastningen kun gagner revisor.

 

Med en omsetning på kun kr.1.834.100,-, totalt 165 fakturaer og 272 utbetalinger, stilles det spørsmål til revisors honorar på kr. 39.632,50.

 

”Man har klart å bruke en hel uke på dette oppdraget. Bare i revisjon har man brukt nesten 4 minutter på hver eneste ut- og innbetaling. Det settes i gang en storstilt aksjon som om man var på leting etter en skjult ”Jareformue” på et regnskap med en omsetning på under 2 mill. Hva er det man reviderer?”

Les hele brevet ”Revisjonsplikt og utilbørlig fakturering i ly av revisjonsplikten” her

 

Brevet besvares av  Finansdepartementet etter ønske fra Statsministeren kontor.

”Finansdepartementet har merket seg Deres synspunkter vedrørende kostnaden ved revisjonsplikt for små bedrifter, og vil ta det med som et innspill i det videre arbeidet med saken”

Les hele tilsvaret fra Finansdepartementet her.

 

Det nytter å kjempe! Sammen er vi sterkere!

 

Småbedriftsforbundet gleder seg over at vår fremste næringspolitiske hovedsak, Fritak for revisjonsplikten av de små aksjeselskapene, nå endelig er opphørt.

 

Småbedriftsforbundet har kjempet for dette siden 2005. I juni 2006 hadde vi en underskriftkampanje hvor vi fikk inn 2280 underskrifter med støtte til kravet om å fjerne revisjonsplikten for de minste aksjeselskapene.

 

Næringsminister Trond Giske fremholder at den nye lovendringen gir 137 000 små aksjeselskaper mulighet til fritt å velge i hvilken grad de vil benytte revisors tjenester. ”Lovendringen betyr besparelser i milliardklassen for småbedrifter i Norge,” sier næringsministeren.

 

Selskaper som omfattes av lovendringen er aksjeselskaper med omsetning under 5 millioner, med balanse sum  under 20 millioner og ikke over 10 ansatte.

 

Småbedriftsforbundet vil følge denne saken inn i det nye året, og gi praktisk hjelp i forbindelse med de generalforsamlingsvedtak og meldinger til Brønnøysund som er nødvendig for at lovendringen skal bli gjennomført i den enkelte bedrift.

 

SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier