Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  


bilde_small_busines_2_thumb_1.jpg
Skrevet av Kjell Nakken
Publisert: 09/12-2015
Kateogri: Nyheter

Møte med Skattedirektoratet i september

Småbedriftsforbundet tilkjennega på møtet et sterkt ønske om at myndighetene bør ta utgangspunkt i virksomhetens regnskapstall på kontonivå. De fleste av de minste virksomhetene setter opp sine regnskap med skattemessige verdier. Vårt forslag er at bokført informasjon rapporteres til myndighetene ved årsskiftet. Myndighetene bearbeider så dette, og presenterer et grunnlag til beskatning som returneres til skatteyter for kontroll og godkjennelse.

RAPPORTERING PÅ KONTONIVÅ

Vårt forslag gjelder enklere rapportering ved levering av årsregnskap med selvangivelse, næringsoppgave m.m. De fleste små bedrifter benytter Norsk standard kontoplan og Småbedriftsforbundet har sendt inn forslag om at bedrifter under en viss størrelse som benytter standard kontoplan kan rapportere og sende inn råbalansen pr 31.12 på kontonivå. Frist for innsending av regnskapstallene foreslås til 20.02 påfølgende år. På dette grunnlaget kan Altinn produsere ferdig utfylte skjema for næringsoppgave, personinntektsskjema, selvangivelse og nødvendige tilleggskjema som Alltinn finner er aktuelle for vedkommende bedrift. Dette tilsendes bedriften slik som det i dag blir gjort med selvangivelsen. Dette gir bedriften mulighet til å gjøre endringer/tillegg. Oppgavene skal så underskrives av bedriften, av regnskapsfører/revisor og sendes tilbake til Altinn innen 30.04.    

Fordelene vil være mange ved en slik ordning. Regnskapsfører og revisor får frigjort tid som de kan benytte til bedre bilagskontroll/dokumentasjon. De kan få mer tid til rådgivning og vurdere tiltak som kan gi bedre resultat og drift i firmaet samt utvikle potensialet i virksomheten.

Vårt forslag vil også gi betydelig samfunnsøkonomisk gevinst. Myndighetene vil få oversikt over norske småbedrifters økonomiske status på et vesentlig tidligere tidspunkt. Fristen 20.02 vil ikke være problematisk å rapportere på kontonivå ettersom forfall av 6. termin mva er 10.02 og regnskapstallene i bedriften er da normalt avstemt.   Statistisk materiale vil også kunne oppdateres med tilnærmet korrekte tall på et meget tidlig tidspunkt i forhold til dagens situasjon.

Forslaget med rapportering på kontonivå innebærer en betydelig forenkling. Det vil medføre at bedriften selv kan gjøre dette uten å måtte leie ekstern hjelp. Ved innsendelse av det endelige årsregnskapet, etter at forslaget er kontrollert, underskrives det av både bedriften og av regnskapsfører/revisor.

For en småbedrift hvor eier skal fylle de fleste roller i virksomheten, er det vanskelig hele tiden å være oppdatert på hvordan de forskjellige skjemaene skal fylles ut. SSB har tidligere gjennomført en undersøkelse som viste at småbedriftene gjennomsnittlig brukte 6 ganger mer tid (målt pr ansatt) enn større bedrifter på å etterleve regelverk. På skatteområdet bruker mindre bedrifter 10 ganger mer av sin tid. Videre vet vi at 60 % av bedriftene som etableres ikke er i drift 5 år etter etableringspunktet. Det er derfor ikke vanskelig å forstå at det er krevende å være småbedriftsleder i Norge.

Samarbeidspartnere



Sm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier