Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  


overarbeidet_2_1.jpg
Skrevet av Kjell Nakken
Publisert: 09/12-2015
Kateogri: Nyheter, Næringspolitikk

Høringsuttalelse vedr. ny lov om regnskapsplikt

Småbedriftsforbundets høringsuttalelse ble sendt Finansdepartementet den 2. desember 2015.

I samsvar med regnskapslovgivningen i våre naboland Sverige og Danmark, vil vi at foretaksklassen "Mikroforetak" innføres i norsk regnskapslovgivning. For denne gruppen, med terskelverdier for balansesum under 2,75 mill, nettoomsetning mindre enn 5,5 mill og under 10 ansatte, föreslås at regnskapsplikt først inntrer dersom en av terskelverdiene er overskredet, uavhengig av juridisk form.

I følge oppgave fra skatteetaten var det i 2014 samlet 858000 ENK,DLS og AS skatteytere i Norge som leverte oppgaver iht. bokføringsloven. Av disse var det 431000 som leverte oppgavene selv. 424000 av disse hadde omsetning mindre enn 1 mill.

Samme år ble det levert skjema til skatteetaten, som til sammen utgjorde 2.172.282 stk. oppgaver iht. bokføringsloven.

I tillegg kommer oppgaver iht. regnskapsloven med regnskaps-og resultatoppstilling, balanseregnskap, styrets årsberetning og noteopplysninger, og spesifikasjoner og sammendrag iht. krav fra Brønnøysundregistrene. I følge disse ble det for regnskapsåret 2013 innlevert 235459 årsregnskap for aksjeselskap, 1418 samvirkeforetak og 7007 NUF foretak.

Kravene til opplysninger iht. regnskapsloven er hovedsaklig de samme opplysninger som er sendt til skattemyndighetene iht. bokføringsloven.

Småbedriftsforbundet mener at for mikrobedriftene vil forskjellen mellom skattemessige og regnskapsmessige verdi-vurderinger, være minimal, og for denne gruppen av uvesentlig betydning.  Arbeidsbesparelsene med å slippe å forholde seg til kravene i regnskapsloven og Brønnøysundregistrene, vil imidlertid bety meget store besaprelser for denne store gruppen av småbedrifter.
SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier