Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  


styringsrenta
Skrevet av Anita Apelthun Sæle
Publisert: 17/05-2009
Kateogri: Nyheter, Aktuelle artikler

Mot null

Styringsrenta er satt ned til 1,5 %. Og den kan bli enda lavere.
Det er godt for boligbransjen, bygg og annlegg, de som har høye lån og de som brenner inne med næringseiendommer eller bolighus som skulle vært solgt. Det blir lettere å betjene lån.

Småbedriftsforbundet forventer at bankene følger etter sentralbanksjefen og setter ned utlånsrenten. Og vi tror de gjør det, om enn litt treigt og selv om pengemarkedsrenten ligger litt høyere enn styringsrenten.
Bankene har vært svært treige. Statens redningspakker har ikke blitt omgjort til redningspakker for folk som vil kjøpe hus, eller trenger en kassakreditt i en krisetid. Bankene har sikret seg bedre enn noen gang. Det er forståelig, men lite heldig i et marked som skriker etter bevegelse, kjøp og salg.

Men vi hører at det er forandring i sikte. Bankene ser etter lånekunder igjen. Og betingelsene er begynt å bli bedre.Vi hører at banker nå låner ut til næringsdrift på en rente helt ned mot NIBOR + 1,75. Og det er vel egentlig helt på sin plass, for over tid så skal ikke rentemarginen være noe særlig høyere enn én prosent.

Norges sentralbanksjef er i en heldig stilling. Han har fremdeles noe rentemargin å gå på. Det har ikke Japan med en styringsrente på 0,10 og heller ikke USA med 0,25. (Men boligrenten er fremdeles på ca. 6 prosent «over there», og vitner om et marked i ubalanse)

Småbedriftsforbundet vet at småbedriftene i Norge trenger risikovillig kapital. Derfor er vi glad for at bankene igjen er interessert i nye kunder. Og vi er fornøyd med at den lavere renten betyr betydelige kostnadskutt hos våre medlemsbedrifter. Det trenger de for å overleve, opprettholde arbeidsplassene og skape pluss på bunnlinja.
Men vi er svært bekymret for en rente som nærmer seg null. Det betyr lett stagflasjon eller defelasjon, og er ikke godt for noen.

 

 

SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier