Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  


overarbeidet_2_3.jpg
Skrevet av Kjell Nakken
Publisert: 31/08-2016
Kateogri: Nyheter

Regnskapslovutvalget - delutredning II

Regnskapslovutvalget har lagt frem sin andre delutredning om ny norsk regnskapslov. Det mest omfattende av de temaene utvalget tar opp, gjelder årsberetningen.Her foreslår utvalget blant annet at små foretak ikke skal ha plikt til å utarbeide årsberetning i det hele tatt. Dette er forhold som Småbedriftsforbundet hilser velkommen og gir sin fulle støtte til.

Utvalget foreslår også at småbedrifter som ikke omfattes av regnskapsdirektivet, vil kunne nøye seg med å offentliggjøre noen hovedtall fra næringsoppgaven. Etter Småbedriftsforbundet vurdering, er dette svært gledelige - og reelle forenklinger for småbedriftene i Norge.

SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier