Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  


arvstoor.jpg
Skrevet av Anita Apelthun Sæle
Publisert: 19/12-2008
Kateogri: Næringspolitikk

Innfør kontantprinsippet for MVA

Bedrifter i Norge må forskutere moms når de skriver en faktura. Det betyr at de ofte må holde likviditet på vegne av staten.

Bedriftene  gjør en jobb for staten  ved å innkreve moms. Det er akseptabelt, selv om det er gratis arbeid. Det er kravet om å bære risikoen ved likviditet som er hovedproblemet.
Særlig blir dette uakseptabelt i de tilfeller der fakturaen ikke blir betalt av skyldneren. Bedriften kan i slike tilfelle søke regress og få momsen tilbake. Men det tar tid, og kan være en stor likviditetsbelastning. Mange små bedrifter har gått overende på grunn av dette. De må betale moms på en vare de ikke har fått betaling for. Det betyr dobbelt tap fordi de verken får  betaling for materialkostnader eller lønn, men likevel må ut, midlertidig, med 25 % av den totale fakturaen.
Småbedriftsforbundet foreslår at næringslivet blir skyldig moms ved innbetaling av fakturabeløpet, ikke ved fakturering. Dette er en regelendring som vil lette små bedrifters kapitalsituasjon betydelig.
SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier