Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  


balanse.jpg
Skrevet av Kjell Nakken
Publisert: 30/10-2009
Kateogri: Næringspolitikk, Nyheter

Risikofylt balansegang

Sentralbanksjefen har en tøff hverdag i balansen mellom arbeidsløsheten som stiger, kronen som blir for sterk og et særdeles ekspansivt budsjett fra de rødgrønne. Det siste gjør selvsagt at kronene flyter her på berget og at det kan skape inflasjon.

 

Renteøkningen fra Norges Bank på 0,25 var som Småbedriftsforbundet hadde forventet. Men det gir altså ytterligere økte utfordringer for de mange bedrifter over hele landet som konkurrerer på det internasjonale markedet. Det er beklagelig og vi mener at Norges Bank kunne sett situasjonen ann enda en stund. Snakket i media om en rente på 6-7 prosent mener vi er helt i utakt med virkeligheten.

 

Renteøkningen vil lett føre til at kronekursen styrkes i tiden framover.  Og kronekursen er allerede gått opp med ca.15 prosent siden nyttår. Det betyr en tilsvarende forverret konkurransesituasjonen for norske eksportbedrifter.

 

Regjeringen har en passive politikk overfor det internasjonalt konkurranseutsatte næringslivet. Negativt er det også at den har besluttet å avvikle de lavere avskrivningssatsene for nye investeringer i maskiner og utstyr.

Sentralbanksjefen må i sin balansegang ikke glemme at industrien sliter og at finanskrisen langt fra er over ute i den store verden.

SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier