Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  


j0216059_2.jpg
Skrevet av Direktør for samfunnskontakt Anita Apelthun Sæle
Publisert: 08/01-2009
Kateogri: Næringspolitikk

Ødeleggende for næringslivet

SV-Kristin fører naturligvis SV-politikk. Hun har for så vidt aldri skjult hva hun vil. Hun skal ta de rike. Koste hva det koste vil. Og det som det nå koster er selvsagt arbeidsplasser.

Jeg er ikke så opptatt av de rike. De klarer seg nok. Og om de blir skviset av norske særregler for formueskatt, kan de jo flytte. Verden er blitt liten. Og de kan ta kapitalen med seg i stor grad. Igjen står vi som ikke har så mye annet enn jobben vår.

”Del godene” sier SV og nå sier jo regjeringen det samme. Det er rettferdig sier SV og så ilegger de alle firmaer med over 10 mil i formue mer, mye mer formueskatt. Det har bakgrunn i en slags tanke om at har en så mye formue så betyr det at inntekten strømmer på fra alle kanter og en lever en slags onkel skrue tilværelse. Følger ikke finansministeren med på hva som skjer på børsen? Røde tall på børsen kan snart, vil snart, bety røde tall på bunnlinja.  Det er vel faktisk slik at mange bedrifter må tappe bedriften for kapital for at eieren skal betale skatten. For formueskatt, arveavgift og slikt må betales selv om bedriften ikke har en krone i overskudd. Det er det som gjør disse skattene så skadelige. Og dette fører igjen til at bedriften er dårligere i stand til å ri over bråstopper og finanskriser.

Det er sant som Trygve Hegnar skriver at for å få penger til skatten, må de heve skyhøye lønninger og ta ut utbytte, selv om disse siste har en flat skatt på over 50 % etter at regjeringen har hevet utbytteskatten med ytterligere tre prosent. Og dermed kommer SV i strid med seg selv. De vil ha ned lederlønninger og utbytter, men fører en politikk som øker dem.
Men det betyr vel ingenting bare skatten er høy slik at en kan betale arbeidsledighetstrygd. Så lenge det varer.
Vi trenger en ny regjering.

SamarbeidspartnereSm?bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier