Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  

overarbeidet_2_2.jpg Høringsuttalelse vedr. ny lov om regnskapsplikt
Småbedriftsforbundets høringsuttalelse ble sendt Finansdepartementet den 2. desember 2015.

I samsvar med regnskapslovgivningen i våre naboland Sverige og Danmark, vil vi at foretaksklassen "Mikroforetak" innføres i norsk regnskapslovgivning. For denne gruppen, med terskelverdier for balansesum under 2,75 mill, nettoomsetning mindre enn 5,5 mill og under 10 ansatte, föreslås at regnskapsplikt først inntrer dersom en av terskelverdiene er overskredet, uavhengig av juridisk form.


skuffet_2.jpg Taperne i statsbudsjettet
Statsbudsjettet er gedigent. Og veksten er stor. Offentlig sektor vokser og det er selvsagt på bekostning av privat sektor. Men det visste man jo at ville skje med rødgrønt flertall.

bygninger_1.jpg Formueskatt skaper arbeidsledighet
Regjeringens politikk henger ikke sammen. De vil heller ”ta fra de rike” enn å skaffe arbeidsplasser til folket.

skjema_1.jpg 60 milliarder
Skjemaveldet koster næringslivet rundt 60 milliarder årlig.

j0216059_3.jpg Ødeleggende for næringslivet
SV-Kristin fører naturligvis SV-politikk. Hun har for så vidt aldri skjult hva hun vil. Hun skal ta de rike. Koste hva det koste vil. Og det som det nå koster er selvsagt arbeidsplasser.

arvstoor_1.jpg Innfør kontantprinsippet for MVA
Bedrifter i Norge må forskutere moms når de skriver en faktura. Det betyr at de ofte må holde likviditet på vegne av staten.

arveliten2.jpg Endringene i arveavgiften for unoterte aksjer er svært alvorlig.
Småbedriftsforbundet ber om at arveavgiften for unoterte aksjer reverseres. Bedrifter som drives videre etter et generasjonsskifte må slippe arveavgift. .. Bare slik sikrer en arbeidsplassene i distrikts Norge.

sylvia_brustad.jpg Til kamp mot skjemaveldet!
Ny handlingsplan fra nærings- og handelsminister Sylvia Brustad:
– I mange små og mellomstore bedrifter er tid en knapp ressurs.

tenkende_mann_red_1.jpg Hva sier opposisjonspartiene? Forts.
Et flertall i revisjonspliktutvalget går inn for å utvide revisjonsplikten for små bedrifter.

bilde_tenkende_mann_red_2.jpg Hva sier opposisjonspartiene?
Et flertall i revisjonspliktutvalget går inn for å utvide revisjonsplikten for små bedrifter.

bilde_revisjonsutvalg2_1.jpg Forslag om å avskaffe revisjonsplikten for små aksjeselskap
Finansdepartementet oppnevnte i mai i fjor et utvalg som skulle vurdere om små foretak kan være unntatt fra revisjonsplikt. Utvalget skal overlevere sin innstilling i slutten av juni. Vi mener det er viktig at det norske utvalget ser på hva det samme utvalget i Sverige har foreslått!

bilde_aageaustheim_1.jpg Håp om at revisjonsplikten fjernes for små bedrifter
I spørretimen sist onsdag (13.februar 2008) ble finansminister Krisitin Halvorsen konfrontert med spørsmålet om fjerning av revisorplikten for mindre selskaper. Dette er en sak Småbedriftsforbundet har kjempet for, bl.a. med en underskriftsaksjon.

bilde_ambjorg_flatas_300_1.jpg Nå skal småbedriftslederens hverdag studeres
Det fins lite eller ingen forskning på småbedriftslederens hverdag. Det er viktig å skaffe belegg for problemene småbedriftslederne står i, dersom det skal bli tatt hensyn til når lover og regelverk utarbeides.

Nå utarbeides en masteroppgave med tittelen: «Motivasjon, et bære eller briste for småbedriftslederen?» Problemstillingen er:

Hvordan opprettholder småbedriftslederen motivasjonen over tid?


<< forrige side    neste side >>

SamarbeidspartnereSm�bedriftsforbundet © 2018.
Utviklet av
Concepier